Hulp nodig? 0115-724995
Terug naar Productaanbod

Aanslaan en begeleiden van lasten (ABVL)

Leerdoel:

Op juiste, veilige en verantwoorde wijze lasten aanslaan, verplaatsen en begeleiden en hiervoor de juiste voorbereidingen treffen in samenspraak met de machinist.

Inhoud:

Theorie:

-          Algemeen (basisbegrippen)

-          Wetgeving (Arbowet en ISO 12480)

-          Veiligheid (algemene en specifieke veiligheidsregels)

-          Vaktechniek (aanslagmateriaal, selectie aanslagmateriaal, aanslaan van lasten, hijsbandgegevens en staalstroppen, loopkat en hijsbalk, constructiedeel verplaatsen, steigermateriaal verplaatsen, bijzondere hijspunten, hijsen van lasten, hijsplan en positie en begeleiding).

Praktijk:

-          Voorbereidingen (veiligheidsregels, selecteren materialen en middelen, transportweg)

-          Uitvoering (communicatie, aanslaan, plaatsen en verplaatsen van lasten met een dynamisch hijsmiddel, veiligheid en vakkundigheid)

 

In de opleiding worden de onderwerpen conform de toets-termen behandeld.

Duur:

Cursus 2 dagen en op de 3e dag 1 uur praktijkexamen

Dag 1  : theorie- en praktijkles

Dag 2  : praktijkles en aansluitend theorie examen

Dag 3  : 1 uur praktijkexamen per deelnemer verdeeld over de dag

Doelgroep:

De cursus is bestemd voor alle medewerkers die die lasten zelfstandig aanslaan en begeleiden met behulp van een dynamisch hijsmiddel dat door een (kraan)machinist wordt bediend.

 

In de hieronder genoemde situaties is de opleiding ABVL vereist:

-          Bij eenvoudige lastverplaatsingen met een kraan

-          Bij het positioneren van de last met een enkelvoudige takel in combinatie met een kraan

-          Bij enkelvoudig takelen van eenvoudige lasten;

-          Indien begeleiding van de last in haar vlucht noodzakelijk is

-          In het geval van hijsbewegingen ‘uit het zicht’

 

LET OP: Voor het begeleiden van zwaardere of complexere lasten en/of bij het begeleiden van lasten met risico verhogende omstandigheden is de inzet van een gediplomeerde hijsbegeleider (TCVT) noodzakelijk.

 

Voorkennis / Ingangseisen:

 -          De kandidaat dient tenminste 18 jaar te zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die in het kader van het behalen van een startkwalificatie de training volgen.

Hiervoor geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.

-          De kandidaat dient in het bezit te zijn van één van de volgende diploma’s;

-          B-VCA

-          VOL VCA

-          VIL-VCU of

-          een gelijkwaardig ‘vastgesteld’ diploma/certificaat 

Certificaat en geldigheidsduur:

Na het met goed gevolg afleggen van de praktijk- en theorietoets (aansluitend) ontvangt de cursist een VCA erkend diploma. Het diploma is 5 jaar geldig; daarna dient een herhalingscursus te worden gevolgd.

Registratie:

Het diploma wordt verstrekt door een erkende VCA exameninstelling. Registratie vindt plaats in het Centraal Diploma Register (CDR).

Vrijstelling

Na het behalen van het certificaat Aanslaan en Begeleiden Van Lasten (ABVL), heeft men vrijstelling voor de training Veilig Aanslaan en Verplaatsen van Lasten (VAVL) en de training  Aanslaan Van Lasten Operations (AVL Operations).

Let op: Indien er gewerkt moet worden met een bovenloopkraan dient hier nog wel een afzonderlijke training voor gevolgd te worden.

Men heeft vrijstelling voor deze training wanneer dit vermeld staat op 1 van onderstaande websites:

“Overzicht vrijstellingen SOG -Examens”

vrijstellingen B-VCA

 

Annulering:

Tot 14 dagen voor aanvang van de cursus is annulering mogelijk. Na deze periode kunnen de cursusgelden niet worden gerestitueerd. Vervanging door een deelnemer uit hetzelfde bedrijf blijft uiteraard mogelijk. Competence Development Center behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende kandidaten in overleg met bedrijf/cursist de cursus te annuleren of tegen een nader vast te stellen prijs door te laten gaan.

Aankomende cursusdata

Geen cursussen gevonden.

Op de hoogte blijven van de eerstvolgende opening?