Hulp nodig? 0115-724995
Terug naar Productaanbod

Aanslaan en Begeleiden van lasten (ABVL)/Verplaatsen van lasten met handhijsgereedschap (VVL-H) -combinatie SOG

Doelgroep:
Deze combinatiecursus is bedoeld voor medewerkers die op een (petro-)chemisch bedrijfsterrein in installaties zelfstandig lasten aanslaan en verplaatsen. ABVL: In dit gedeelte leren medewerkers om lasten aan te slaan en te begeleiden met behulp van een dynamisch hijsmiddel dat door een kraanmachinist wordt bediend.  VVL-H: De lasten voor het gedeelte VVL-H zijn beperkt tot relatief klein equipment (beperkte omvang) die verplaatst worden met handhijsgereedschappen.

Zie verder VCA Infra voor meer informatie: 
https://www.vcainfra.nl/bedrijven/risicovolletaak-per-branche/petrochemie/verplaatsen-van-lasten/

Voorkennis / Ingangseisen:
Minimaal 18 jaar
VCA Basis, VCA VOL of VCA-VIL

Medewerkers die in het bezit zijn van Hijsbegeleider (TCVT W4-08) zijn vrijgesteld van de kwalificatie ABVL, conform uitvoeringsvoorschriften examens van VCA-infra.
Leerdoel:
Op juiste, veilige en verantwoorde wijze aanslaan, verplaatsen en hiervoor de juiste voorbereidingen treffen.

Inhoud:
In de training worden de onderwerpen conform de toets termen behandeld.
De cursus bestaat uit een theorie gedeelte en praktijklessen. In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

ABVL
Theorie:
Basisbegrippen
Veilig gebruik van kranen (Arbowet en ISO 12480)
Algemene en specifieke veiligheidsregels
Aanslagmateriaal, selectie aanslagmateriaal, aanslaan van lasten (vaktechnisch)
Hijsbanden en staalkabels, ketting en kettingwerk en speciaal hijsgereedschap
Takels, hijsbalken en loopkatten
Inspectie en certificering
Veilig aanslaan van lasten, communicatie met armseinen of werken met een portofoon
Hijsen van lasten, hijsplan en positie en begeleiding

Praktijk:
Voorbereiden, uitvoeren en oefenen in het veilig aanslaan en verplaatsen van lasten met inachtneming van veiligheid en vakkundigheid.

VVLH
Theorie en praktijk
Communicatie
Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA)
Hand en armseinen
Werken met hijstabellen
Gebruik hijsgereedschappen
Inspectie hijsgereedschappen
Veiligheid en Arbo
Aanslaan/verplaatsen van de last in een frame
Praktijktips
 
Duur:
Dag 1 Theorie met praktijk ABVL
Dag 2 Theorie met praktijk ABVL en praktijkexamen ABVL
Dag 3 Theorie examen, praktijk VVL-H en praktijkexamen VVL-H

Diploma en geldigheidsduur:
Na het met goed gevolg afleggen van de praktijk- en theorietoets ontvangt de cursist een door 
VCA erkend diploma, “Aanslaan en Begeleiden van Lasten en Veilig Verplaatsen van Lasten met Handhijsgereedschappen (VVL-H)” . Dit diploma is 5 jaar geldig; daarna dient een herhalingscursus te worden gevolgd.
Het diploma wordt verstrekt door een erkende VCA exameninstelling. Registratie vindt plaats in het Centraal Diploma Register (CDR). 

Vrijstelling
Na het behalen van het certificaat Aanslaan en begeleiden van lasten - Verplaatsen van lasten met handhijsgereedschap (ABVL VVL-H) combinatie SOG, heeft men vrijstelling voor de training Veilig Aanslaan en verplaatsen van Lasten en de training Aanslaan van Lasten Operations.

Min. aantal deelnemers:  4
Max. aantal deelnemers:  6
Annulering:
Tot 14 dagen voor aanvang van de cursus is annulering mogelijk. Na deze periode kunnen de cursusgelden niet worden gerestitueerd. Vervanging door een deelnemer uit hetzelfde bedrijf blijft uiteraard mogelijk.
 

Aankomende cursusdata

Woensdag 6 november 2024
Aanslaan en Begeleiden van lasten (ABVL)/Verplaatsen van lasten met handhijsgereedschap (VVL-H) -combinatie SOG
€ 1.470,00 excl. btw
Selecteer Volgeboekt
  Datum Tijd Omschrijving Locatie
  Woensdag 6 november 2024 08:00-16:30 Dag 1 CO3 Campus
  Donderdag 7 november 2024 08:00-16:30 Dag 2 CO3 Campus
  Vrijdag 8 november 2024 08:00-16:30 Dag 3 CO3 Campus
Woensdag 20 november 2024
Aanslaan en Begeleiden van lasten (ABVL)/Verplaatsen van lasten met handhijsgereedschap (VVL-H) -combinatie SOG Terneuzen
€ 1.470,00 excl. btw
Selecteer 5 plaatsen over
  Datum Tijd Omschrijving Locatie
  Woensdag 20 november 2024 08:00-16:30 Dag 1 CO3 Campus
  Donderdag 21 november 2024 08:00-16:30 Dag 2 CO3 Campus
  Vrijdag 22 november 2024 08:00-16:30 Dag 3 CO3 Campus

Geen geschikte data gevonden?