Hulp nodig? 0115-724995
Doelgroep:  
Deelnemers worden opgeleid om binnen het bedrijf een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten zijn gearriveerd. Zij nemen maatregelen om letsel en schade zo veel mogelijk te beperken. 
 
Leerdoel: 
Na afloop van de volledige opleiding kan de deelnemer de algemene hulpverleningsregels toepassen, is bekend met de regels voor melden en alarmeren en met de communicatiemiddelen die in het bedrijf worden gebruik, is bekend met de uitgangspunten van de eerste Hulp en weet hoe te handelen bij brand en/ of ontruiming. 

Inhoud: 
De cursus wordt verzorgd conform de eisen die het NIBHV stelt en is inclusief lesmateriaal en het gebruik van oefen en leermiddelen. De volledige opleiding tot bedrijfshulpverlener bestaat uit 4 modules:    
• Niet spoedeisende Eerste Hulp: In het onderdeel niet spoedeisende eerste hulp gaat het over de beoordeling en behandeling bij niet—levensbedreigende letsels en aandoeningen. Dit zijn o.a. wonden, oogletsels, kneuzingen, verstuikingen , breuken en brandwonden zijn.
• Spoedeisende Eerste Hulp: bij dit onderdeel komt de basale reanimatie en het gebruik van de AED aan bod. Ook wordt ingegaan op verstikking, shock, hartinfarct, beroerte, epilepsie, diabetes en hersenschudding    
• Brandbestrijding: Het onderdeel Brandbestrijding is gericht in het omgaan met de beschikbare blusmiddelen binnen het bedrijf, Kandidaten leren een beginnende brand te blussen in theorie en praktijk. De branddriehoek en gevaren die optreden bij brand worden uitgebreid behandeld.
• Ontruiming: In de module ontruiming wordt aandacht besteedt aan de rol en taken van de BHV tijdens een ontruiming. In deze module is voorst veel aandacht voor de brandpreventieve en ontruimingsvoorzieningen in een gebouw. 
 
Duur:
2 dagen
 
Diploma en geldigheidsduur
NIBHV diploma Bedrijfshulpverlener en legitimatiepasje NIBHV. Het diploma heeft een geldigheid van 1 jaar na uitgifte. Het volgen van een jaarlijkse bijscholing is verplicht om het diploma vervolgens weer met een jaar te verlengen.
 
 
Annulering: 
Tot 14 dagen voor aanvang van de cursus is annulering mogelijk. Na deze periode kunnen de cursusgelden niet worden gerestitueerd. Vervanging door een deelnemer uit hetzelfde bedrijf blijft uiteraard mogelijk.

Aankomende cursusdata

Maandag 16 september 2024 Over 56 dagen
BHV basis Terneuzen
€ 310,00 excl. btw
Selecteer 11 plaatsen over
    Datum Tijd Omschrijving Locatie
    Maandag 16 september 2024 09:00-16:00 Dag 1 CO3 Campus
    Dinsdag 17 september 2024 09:00-16:00 Dag 2 CO3 Campus

Geen geschikte data gevonden?