Hulp nodig? 0115-724995
Terug naar Productaanbod

Onboarding Traject

Doelgroep

(Nieuwe ) medewerkers welke nog essentiële trainingen/certificaten moeten volgen en/of behalen en dit in een kort tijdsbestek moeten voldoen.

Onderstaande trainingen zijn de trainingen welke in het onboarding traject opgenomen zijn :

 

Training

duur training

Certificaat

Geldigheid

Werken aan Flensverbindingen volgens protocol SOG

2 dagen

SOG diploma

5 jaar

Gasmeten Basis SOG

2 dagen

SOG diploma

3 jaar

VOP NEN 3140

1 dag

bewijs van deelname

n.v.t.

Atex Awareness

3 uur

bewijs van deelname

n.v.t.

Fysieke Belasting

0,5 dag

bewijs van deelname

n.v.t.

Oogspoel/reanimatie

0,5 dag

bewijs van deelname

n.v.t.

Valpreventie

2 uur

bewijs van deelname

n.v.t.

Gezond werken in ploegen

2 uur

bewijs van deelname

n.v.t.

Gevaarlijke Stoffen ADR

0,5 dag

bewijs van deelname

n.v.t.

Aanslaan van lasten (operations)

0,5 dag

bewijs van deelname

n.v.t.

Aanmelding

Wanneer u een kandidaat heeft voor een onboarding traject dan kunt u deze in Viper aanmelden op het onboarding traject in de gewenste periode. (zoeknaam in Viper is: Onboarding Traject)

Na aanmelding van uw werknemer in Viper ontvangt de betreffende werknemer een bevestigingsmail van het CDC . Hierin word aan de deelnemer gevraagd om aan te geven of ze reeds in het bezit zijn van een geldig certificaat voor 1 of meerdere van de genoemde trainingen, en dit z.s.m. te laten weten.

De deelnemer ontvangt in dit geval een vrijstelling voor de reeds gevolgde training. Ook als 1 van genoemde trainingen niet van toepassing is om andere redenen, kan de deelnemer of de TC dit aangeven.

Let op: Zonder reactie zullen alle genoemde trainingen ingepland worden voor de betreffende kandidaat in de geplande periode.

Wanneer u kandidaten heeft verzoeken we u vriendelijk deze tijdig aan te melden voor het gewenste onboarding traject. 


Duur: Over een periode van ca 2 weken zullen de genoemde trainingen worden ingepland. Het is raadzaam de kandidaat deze periode vrij te plannen en geen andere activiteiten te plannen. 

Certificering & Geldigheid : zie tabel met de trainingen

Annulering:

Tot 14 dagen voor aanvang van de cursus is annulering mogelijk. Na deze periode kunnen de cursusgelden niet worden gerestitueerd. Vervanging door een deelnemer uit hetzelfde bedrijf blijft uiteraard mogelijk. Competence Development Center behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende kandidaten in overleg met bedrijf/cursist de cursus te annuleren of tegen een nader vast te stellen prijs door te laten gaan.

         

Aankomende cursusdata

Geen cursussen gevonden.

Op de hoogte blijven van de eerstvolgende opening?