Hulp nodig? 0115-724995
Doelgroep:
Voor hen die de opleiding tot praktijkopleider heeft genoten en als praktijkassessor actief zullen zijn binnen de eigen organisatie. De trainingen dragen bij aan kwalitatief goede praktijkassessor in het werkveld. 


Leerdoel: 
De praktijkassessor krijgt inzicht in de competenties van een beoordelaar en de wettelijke kaders van de onderwijsinspectie. Men leert hierdoor zo objectief en betrouwbaar mogelijk beoordelen van gedragsassessments zoals de Proeve van Bekwaamheid (PVB).
De professionaliteit van de praktijkassessor neemt hierdoor toe en begeleidings- en beoordelingsmomenten worden zo betrouwbaar mogelijk uitgevoerd waardoor alle studenten zo transparant en betrouwbaar mogelijk worden begeleid en beoordeeld.


Methode
De training is gebaseerd op Werkend Lerend in de Procestechniek (WLP-model).

Programma

Het scholingstraject voor praktijkassessoren WLP-model bestaat uit een ééndaagse scholingsbijeenkomst die plaats vindt in de proeffabriek van Scalda.

De rol van de praktijkassessor conform het WLP model. 
Belang wettelijk kader: kwaliteitseisen bij beoordelen transparantie-valide-betrouwbaarheid. 
Introductie waarnemen en beoordelen. 
Valkuilen bij beoordelen. 
Verdieping WACKER-methode en 4-ogen principe a.d.h.v. een uitgebreide observatie van studenten. 
Ter afsluiting van deze scholing ontvangen de deelnemers een logboek registratie waarin hen gevraagd wordt om de examenmomenten waar zij betrokken zijn te registreren en te reflecteren. Dit vormt input wanneer zij een verdiepingsbijeenkomst (6-9 maanden aan de gevolgde algemene scholing) gaan volgen. 
 
Certificaat en geldigheidsduur 
Na afloop van de training ontvangt de cursist een deelnamebewijs.

Duur: één dag.
Tot 14 dagen voor aanvang van de cursus is annulering mogelijk. Na deze periode kunnen de cursusgelden niet worden gerestitueerd. Vervanging door een deelnemer uit hetzelfde bedrijf blijft uiteraard mogelijk.
 

Aankomende cursusdata

Vrijdag 11 oktober 2024
Praktijkassessor Terneuzen
€ 350,00 excl. btw
Selecteer 4 plaatsen over
    Datum Tijd Omschrijving Locatie
    Vrijdag 11 oktober 2024 09:00-17:00 Training CO3 Campus

Geen geschikte data gevonden?