Hulp nodig? 0115-724995
Terug naar Productaanbod

Toezichthouder druk vacuüm reinigen SIR

De cursus bestaat uit theoretische informatie en geeft een compleet beeld van de druk vacuüm reinigingstechnieken en technische mogelijkheden. Verder wordt ingegaan op de risico’s en bijbehorende veiligheidsmaatregelen. De cursus is er op ingericht dat toezichthouders in onder andere de (petro) chemische industrie tijdens uitvoering van druk vacuüm reinigingswerkzaamheden een veilige gang van zaken kunnen waarborgen. Ook wordt in gegaan op onjuist gebruik en hoe tekortkomingen te corrigeren. Aan de hand van herkenbare praktijkvoorbeelden leggen wij u de stof op begrijpelijke wijze uit. Wij passen de cursusinhoud doorlopend aan de nieuwe eisen en wijzigingen in de branche aan. Bij deze cursus maken we gebruik van het SIR handboek druk vacuüm reinigen.

Leerdoel: 
Het op de juiste wijze kunnen beoordelen of reinigingswerkzaamheden met de druk vacuümwagen op veilige en voorgeschreven wijze worden uitgevoerd.

Methode: Klassikaal

Inhoud en eindtermen:
De training bestaat uit een theoriegedeelte en is gebaseerd op de door de SIR opgestelde kerntaken en eind- en toetstermen. 

Na afronding van de training en het met goed gevolg afronden van het SIR examen voldoet de cursist aan de volgende competenties:
Kan controleren of de juiste PBM’s worden gebruikt en zo nodig maatregelen nemen. Kan onjuist gebruik corrigeren
Kan toezicht houden en controleert de reinigingswerkzaamheden ( natte en droge stoffen) en kent de te gebruiken technieken en de bijbehorende documentatie en werkinstructies.
Kan beoordelen of de 4 categorieën druk vacuüm wagens voldoen aan de eisen.
Kan omschrijven wat wordt verstaan onder over- en onderdruk en de invloed van vacuüm op kookpunt.
Kan controleren of risico’s worden beheerst en of maatregelen zijn genomen voor product specifieke gevaren en op te treden eventualiteiten. 
Kan in geval van nood Eerste Hulp inschakelen en wijst op de specialistische behandeling van zuigkracht verwondingen.
Kan omschrijven waaraan de drukvacuüm-installatie moet voldoen; incl. SIR certificering
Kent de verantwoordelijkheden van de div. bedieners van de drukvacuüm installatie en de verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Aannemen.

Zie voor details de SIR Eind- en Toetstermen Toezichthouder Druk Vacuüm (TDV)

DOW specifiek  (Theorie en praktijk)
In deze cursus is een Dow specifiek deel opgenomen waarin wordt in gegaan op de specifieke procedures en werkafspraken binnen Dow. Tevens is er een praktijktraining voor Dow medewerkers toegevoegd, Beide onderdelen vinden plaats na het examen op dag 2.
Let op! Het is voor Dow-medewerkers VERPLICHT om deel te nemen aan het DOW-specifieke gedeelte! 
Het tarief voor deze training inclusief Dow-specifiek gedeelte is: € 790,00 p.p.

Diploma en geldigheidsduur:

Het SIR certificaat toezichthouder druk vacuüm heeft een geldigheidsduur van 3 jaar.
Certificaten kunnen vanaf een half jaar voor de verloopdatum tot drie maanden na data verlengd worden.         

Duur: 2 dagen (incl. examen).
Annulering :
Tot 14 dagen voor aanvang van de cursus is annulering mogelijk. Na deze periode kunnen de cursusgelden niet worden gerestitueerd. Vervanging door een deelnemer uit hetzelfde bedrijf blijft uiteraard mogelijk 
 

Aankomende cursusdata

Donderdag 14 november 2024
Toezichthouder druk vacuüm reinigen SIR Terneuzen
€ 565,00 excl. btw
Selecteer 2 plaatsen over
    Datum Tijd Omschrijving Locatie
    Donderdag 14 november 2024 08:00-16:30 Training CO3 Campus
    Vrijdag 15 november 2024 08:00-15:00 Training CO3 Campus

Geen geschikte data gevonden?